Bestuursverslag

Het jaar 2023 is het jaar dat AVROTROS haar 100-jarige jubileum vierde, het is ook het jaar dat algemeen directeur Eric van Stade zijn vertrek bekend maakte. In die 10 jaar waarin hij aan het roer heeft gestaan, heeft de fusie tussen AVRO en TROS haar definitieve vorm gekregen en staat er nu een uiterst succesvolle omroep. AVROTROS is op programmatisch gebied uitgegroeid tot de grootste omroepvereniging van het publieke bestel. Vele nieuwe succesvolle titels zijn tot stand gekomen, waaronder Brugklas, Het Geheim van de Meester, Hunted en Krabbé Zoekt en bestaande programmatitels zoals bijvoorbeeld Wie is de mol? zijn qua bereik enorm gegroeid. Ook heeft AVROTROS als fusie-omroep het Songfestival weer op de kaart gezet en is dit muziekevenement weer ongehoord populair geworden, met name ook bij de jeugd. Daarnaast is de omroep al 10 jaar financieel gezond en is in deze periode de medewerkerstevredenheid gegroeid. Het verloop in ledenaantallen laat helaas, zoals ook bij vele andere omroepen, een continue daling zien. Tot op heden is deze daling niet te keren met de werving van nieuwe inhoudelijk betrokken leden.

In 2023 verscheen ook het rapport van de commissie Van Geel dat onderzoek heeft gedaan naar de nieuw te ontwikkelen toelatings- en verantwoordingscriteria voor het publieke bestel. Naast de vraag om toelatings- en verantwoordingscriteria heeft het adviescollege ook gekeken naar hoe het publieke omroepbestel toekomstbestendig kan worden vormgegeven. Dit naar aanleiding van de nader gewijzigde motie van de leden Mohandis en Westerveld. Het eindresultaat is een advies met vijftig concrete aanbevelingen. De opvolging van deze adviezen is afhankelijk van de nieuwe politieke coalitie die na de val van het kabinet in 2023 in 2024 een nieuwe regering moet gaan vormen. Daarbij is ook de ontwikkeling van de nieuwe strategie van de NPO relevant. In 2023 is de NPO samen met de omroepen gestart met het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Deze zal naar verwachting medio 2024 worden gepresenteerd. Daarin zal de verbinding met het publiek centraal staan.

De commissie Van Rijn heeft in 2023 gewerkt aan haar opdracht om de sociale veiligheid bij de landelijke publieke omroepen te verbeteren. Dit heeft geleid tot een rapport dat begin 2024 is gepresenteerd. Naar aanleiding van het rapport zullen de gezamenlijke publieke omroepen met een actieplan komen om de sociale veiligheid te verbeteren. AVROTROS zal ook zelfstandig opvolging geven aan de 15 aanbevelingen van de commissie.

Binnen de Vereniging is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van het verenigingsmodel en de betrokkenheid van de leden. Daarbij gaat de aandacht uit naar ledenbehoud en groei en meer toegevoegde waarde en relevantie voor de leden. Dit zal in 2024 een vervolg krijgen. Daarnaast is er ook veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de uitgeverijen. Daarbij wordt vooral gestuurd op schaalvergroting en samenwerking.

Ook qua verduurzamen van AVROTROS is er in 2023 een belangrijke stap gezet. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf over de bedrijfsvoering.