Gezamenlijke beleving

De omroep voor ons

Wie je bent, waar je vandaan komt en hoe je bent opgeleid, is voor AVROTROS niet belangrijk. We zijn er voor alle Nederlanders, van jong tot oud, van randstad tot regio en ongeacht politieke voorkeur, religie of welke overtuiging dan ook. AVROTROS staat voor alles wat ons land zo bijzonder maakt en dat is nodig. In een wereld die soms enorm gepolariseerd kan aanvoelen, zijn de momenten waarop we ons weer met zijn allen ‘één’ kunnen voelen van groot belang. Als omroep wil AVROTROS een bindmiddel zijn in de samenleving.

Vandaar de pay-off: ‘de omroep voor ons’. Een belangrijk onderdeel van de missie en identiteit van AVROTROS  is het creëren van verbinding op basis van gezamenlijk gedeelde waarden. Door verschillende soorten en groepen mensen door elkaar heen te laten bewegen, wil AVROTROS benadrukken dat saamhorigheid een groot goed is. Vanuit de gedachte achter genoemde slogan wordt bij het maken van ieder programma gezocht naar die gezamenlijke grond, of dit nu op het gebied van cultuur, op consumenten of journalistiek is. De traditionele kijk- en luistercijfers en het online bereik vormen nooit het doel, maar altijd een middel om op brede schaal bij grote groepen mensen interactie en participatie op gang te brengen. Dat begint al vroeg. Denk aan programma’s als ‘Zappsport’, ‘Brugklas’ of bijvoorbeeld het ‘Junior Songfestival’. De interactie die AVROTROS met het jonge publiek heeft en onder dat publiek op gang brengt, is groot en dat strekt zich in de programmering op organische wijze richting alle leeftijden uit. Hier worden bruggen gebouwd tussen (groepen) Nederlanders die elkaar anders niet hadden ontmoet. Gezamenlijke beleving wordt op diverse manieren bereikt en gaat verder dan met elkaar naar programma’s kijken of luisteren.