Verslag Verenigingsraad

AVROTROS is de omroep voor ons, dat betekent dat iedere Nederlander zich bij de omroep thuis moet voelen. De Verenigingsraad (VR) is een afspiegeling van de brede doelgroep die de omroepvereniging AVROTROS heeft en maakt zich klaar voor een nieuwe generatie: ‘Vereniging 3.0’. Er wordt actief gekeken naar manieren om jongere generaties te binden. In die zoektocht blijft de VR, naast het mee bepalen van de koers, AVROTROS bijstaan met raad, daad en de geluiden uit de maatschappij, waar de leden van de VR middenin staan.

De 100ste verjaardag van AVROTROS heeft omroepbreed centraal gestaan in 2023, maar voor de VR is het jubileumjaar vooral ook een springplank naar de toekomst geweest. De VR zoals die er sinds de fusie – en daarvoor al bij de afzonderlijke omroepen – is geweest, is toe aan een moderniseringsslag. De aanleiding daartoe vormde de inspiratiedag op 11 maart 2023, georganiseerd door de Commissie Strategie en Beleid. Zodoende is met een deskundige nulmeting in 2023 het traject gestart dat uiteindelijk moet leiden tot de ‘Vereniging 3.0’. Uiteraard vanuit de gedachte ‘wie zijn we en waar staan we voor’, maar vooral ook met de focus op ‘waar gaan we naartoe en wat is de rol van de VR’. De VR heeft behoefte aan nieuwe leden en denkt actief na over hoe deze het beste geworven kunnen worden, idealiter met ook een aanwas in een jonge(re) leeftijdscategorie. In een tijd waarin het lidmaatschap van een omroep niet meer vanzelfsprekend is, wordt ook gezocht naar alternatieve manieren om nieuwe generaties te betrekken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Dit om als raad continuïteit te geven, inhoud aan ledenbinding en daarbij een brede afspiegeling van de leden te blijven. Alleen zo kan de VR ook in de toekomst recht blijven doen aan de omvang en diversiteit van de AVROTROS-doelgroep. Ook voor 2024 zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven.