Duurzaamheid

AVROTROS is zich zeer bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die een publieke omroep heeft. Dat gaat verder dan de inhoud van de door AVROTROS geproduceerde content; als omroep moet je laten zien waar je voor staat. Op het gebied van duurzaamheid maakt AVROTROS al jaren grote en kleine stappen, maar de exacte impact daarvan is echter nooit heel goed inzichtelijk gemaakt. Om die reden is in 2023 gestart met het in kaart brengen van de CO2-footprint van de omroep. Op basis hiervan kunnen volgende stappen meer bewust worden genomen.

Stappen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, betreffen onder meer de overgang naar volledig groene energie in 2019 (afkomstig uit 100 procent gecertificeerde zonnestroom) en de inzet van energiezuinige apparatuur.

Daarnaast focus op reductie van het energiegebruik (onder meer de keuze voor een duurzame koelinstallatie in de serverruimte in 2022, waarmee energie en CO2-uitstoot worden bespaard) en het reduceren van de afvalstroom.

Om de CO2-uitstoot van producties verder naar beneden te brengen, participeert AVROTROS al enkele jaren in het project ‘Albert’. Dit project, dat is gebaseerd op ervaringen bij de BBC, moet leiden tot het verder beperken van de CO2-uitstoot in de media-industrie, iets waarbij AVROTROS graag een voortrekkersrol speelt. In de acties ten behoeve van het reduceren van de CO2-uitstoot heeft AVROTROS bewust een tweedeling gemaakt tussen programmaproducties enerzijds en anderzijds de bedrijfsvoering. Op laatstgenoemd gebied wordt samengewerkt met 2BHonest, een advieskantoor op het gebied van klimaat, circulariteit en ketenverantwoordelijkheid.