Sociaal Verslag

Zonder jou,
geen ons

In een mediawereld waarin thema’s als veiligheid en gelijkheid meer dan ooit belangrijk zijn en onder een vergrootglas liggen, hanteert AVROTROS niet voor niets de slogan ‘de omroep voor ons’. Die slogan slaat niet alleen op het publiek, maar zeker ook op het personeel. AVROTROS wil een werkgever zijn die de wensen en behoeften van de medewerkers centraal stelt en hen in staat stelt om op ieder gebied zichzelf te zijn en te groeien. Deze focus op de ‘employee journey’ staat al jaren centraal en het belang daarvan heeft zich in 2023 andermaal bewezen.

AVROTROS is een maatschappelijk betrokken en bewuste organisatie, waarvan het personeelsbeleid er altijd op gefocust is om een hogere betrokkenheid te creëren bij baan- en functie-inhoud van het personeel. Dit om het talent dat AVROTROS in huis heeft te ontwikkelen en te behouden. De verantwoordelijke rol die een publieke omroep in de maatschappij heeft, begint bij verantwoordelijkheid voor en loyaliteit naar de directe medewerkers. Sociale veiligheid, persoonlijke groei, vertrouwen en zelfontplooiing zijn ook het afgelopen jaar weer belangrijke pijlers van het personeelsbeleid geweest, in combinatie met een sterke gemeenschapszin. In 2023 heeft dat onder meer geleid tot de introductie van de ‘Onderons’ medewerkers-app, die nieuwe medewerkers op een laagdrempelige manier de organisatie in begeleidt. De app is onderdeel van het ‘welkom bij AVROTROS’ onboarding traject, dat verder onder meer een kennismakingsmoment, de zogenaamde Meet & Greet, met de directie, P&O en de vertrouwenspersonen behelst. De begeleiding en ondersteuning van het personeel strekken zich vanuit genoemde pijlers echter uit tot voorbij de laatste werkdag. Dit vanuit de ambitie om een zo hoog mogelijke werktevredenheid te creëren.