Verslag Ondernemingsraad

De OR van AVROTROS

AVROTROS beschikt over een actieve Ondernemingsraad (OR), die de belangen van het personeel binnen AVROTROS behartigt en (pro-)actief contact heeft met de directie over beslissingen en beleid. Voor de OR is 2023 een dynamisch jaar geweest, waarin een groot deel van de OR is vernieuwd en waarin de waarde van een sterke OR vanuit de medewerkers werd onderstreept.

Een belangrijke focus van de OR in 2023 is het afscheid van directeur Eric van Stade geweest en het proces van de benoeming van diens opvolger, Taco Zimmerman. Tijdens de turbulente dynamiek die dit met zich heeft gebracht, is het belang van een sterke OR gebleken en de OR ziet dit dan ook als een positieve ontwikkeling. Dit besef is er niet alleen bij mensen die daar vanuit hun functie doorgaans mee bezig zijn, maar vooral ook vanuit de hele organisatie. In de zomermaanden van 2023 bestond de OR nog uit slechts zes personen, waarvan twee leden uit een eerdere OR-samenstelling. Door middel van verkiezingen zijn de overige vijf plaatsen ingevuld. Waar in het verleden het vinden van nieuwe OR-leden soms een uitdaging kon zijn, waren er bij de verkiezingen voor de te vernieuwen OR meer kandidaten dan dat er beschikbare plekken waren. Er was dus echt wat te kiezen en dat heeft het AVROTROS-personeel dan ook gedaan. De (online) verkiezingen hebben begin 2024 plaatsgevonden en ruim 75 procent van de medewerkers van AVROTROS heeft een stem uitgebracht. Nooit eerder was de animo om op leden te stemmen zo groot. Hieruit blijkt andermaal het (hernieuwde) besef vanuit de hele organisatie dat een gezonde OR van groot belang is.

De OR van AVROTROS bestaat nu uit:

Erik van Prooijen (voorzitter), Floris Prenger (vicevoorzitter), Jan Paparazzi, José Schraauwers, Rosalie Buizer, Loes Herman, Alissa van Trigt, Debbie Lana, Jelle Sikkes, Kees Palsma, Wannes Dirven.